نسرین ستوده: به رویای عدم خشونت و استقرار قانون می‌اندیشم

۹۲۷

نسرین ستوده، وکیل و مدافع برجسته حقوق بشر که حدود دو ماه است در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، در نامه‌ای از درون زندان نوشت:

به رویای عدم خشونت و استقرار قانون می‌اندیشم. به آزادی انتخاب پوشش زنان و انتخاب مذهب می‌اندیشم. به رویای پایان آپارتاید مذهبی می‌اندیشم به اینکه هر زنی حق داشته باشد از تمامی سکوهای شهر بالا رود بی‌آنکه داغ و درفش هیچ دادگاه و زندانی در انتظارش باشد.
با این حال اگر قدرت به ما نزدیک باشد بیش از هر زمان دیگری به عدم خشونت و فرهنگ صلح و مهربانی می‌اندیشم. اکنون و در میدان عمل، زمانه‌ی تحقق رویاهایمان است. رویایی که تحقق آن در گرو رفتار ماست. اکنون نوبت ماست تا نشان دهیم چه اندازه مطابق رویاهایمان عمل می‌کنیم. من به قدرت صلح و دوستی و عدم خشونت باور دارم. باوری تام و تمام و بر این باورم تنها با پرهیز از هرگونه خشونت و البته ایستادگی قدرتمندانه به نتیجه‌ای پایدار خواهیم رسید.

پیش‌تر عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط و فوری این مدافع برجسته حقوق بشر شده بود.