زرنگی بازیهای پیمان عارف کار دستش داد!

۱,۴۰۵

پیمان عارف در یک اقدام نابجا مقاله ای نوشت که کاملا با دنیایی که او درآن زندگی میکند بیربط است و آن را در ایران گلوبال منتشر کرد. متن پیمان عارف گزارشی بود درباره فراخوان آقازاده رضا تابنده برای راه انداختن یک شبه کمپین سه روز روزه دستجمعی برای سلامتی و رفع حصر از قطب بزرگوار دکتر نور علی تابنده مجذوب علیشاه.

این قضیه هیچ ربطی به پیمان عارف ندارد. پیمان عارف یک فرد بسیار مشکوک با کارنامه مشخص و شناخته است و اصلا درویش نیست. او فقط همدست شررکنور تبریزی است و نوشته های شررکنوررا در ایران گلوبال– که در آن حساب دارد- منتشر میکند. اما این بار پا را فراتر گذاشت و مقاله ای با اسم خودش برای تبلیغ به نفع رضا تابنده منتشر کرد.

او اشتباه بزرگی کرد. چون رضاتابنده را درست نمیشناخت. اگر او را به درستی میشناخت هرگز تن به این کار نمیداد. او نمیدانست که رضا تابنده آدمی نیست که به کسی کوچکترین خدمتی کند و سرویسی بدهد. او نمیدانست که رضا تابنده با این که تقریبا چهل سال سن دارد، از نظر اخلاقی هنوز مانند یک کودک لوس چهار- پنجساله است که خیال میکند دنیا و آدمها برای سرویس دادن به او آفریده شده. از بچگی اطرافیانش اخلاق طلبکار بودن را به او حقنه کرده اند. همه را وادارکرده اند که به او مجانی سرویس بدهند و به این اسم که او “مولازاده” است به او – و به داداش او- سرویس، بدهند و نوکری کنند. خدمت مفتکی بکنند و چیزی در ازای آن انتظار نداشته باشند. حالا هم که همه شاهدند که رسانه های وابسته به سازمانهای امنیتی که دشمن قسم خورده سلسله گنابادی و فقر و درویشی هستند مثل فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه همراه با اکانت های مشکوک در فضای مجازی با این “آقای مولازاده” از در دوستی درآمده و شب و روز برایش چاکری میکنند و سینه چاک میدهند و اورا ” گُنده و بزرگ” میکنند. رضاتابنده به این سرویس گرفتن و برصدر نشانده شدن معتاد شده. اما به کسی کمکی نمیکند. از هیچکس حمایت نمیکند و به راحتی از روی همه عبور میکند.
این مطلب را پیمان عارف نفهمیده بود.

چند روز پیش کانال تلگرامی صدای مردم خبر حمایت و همدستی پیمان عارف با رضا تابنده را که این حقیر به ان اشاره کرده بودم منتشر کرد و بیش از نیم میلیون نفر آن را خواندند. بلافاصله بعد از انتشار، سیل تماسهای تلفنی با ادمینهای صدای مردم از چپ و راست به راه افتاد… نه برای انتقاد از او که چرا چنین متن صریحی را منتشر کرده…. فقط از او میخواستند که ضمن حفظ متن به ضرر پیمان عارف، یک تغییر کوچک در آن بدهد! یعنی فقط اسم ای آقای رضا تابنده مولا زاده را از آن بردارد. بقیه متن سرجایش بماند. تا برای آقای “مولازاده” بد نشود!

به ادمینهای صدای مردم می گفتند از آنجائی که پیمان عارف اصلا عددی به حساب نمی آید، نباید نگران ضایع شدنش بود. اما مهم است که نباید کاری کرد که موقعیت رضا تابنده آسیب ببیند. اینجا پیمان عارف، حسابی خراب شد! در این ماجرا جز ضایع شدن نتیجه ای برایش به بار نیامد. او تصور میکرد اگر از رضا تابنده حمایت کند، رضا تابنده هم اگر لازم شد از او حمایت میکند. قضیه را درست متوجه نشده بود و رضا تابنده را نمیشناخت. آن همه زوری که برای رضا تابنده در ایران گلوبال زد، او را به این نکبت کشاند.

امروز، رضا تابنده یعنی این مولا زاده لوس و نُنُر، بیخیال این مشکلاتی که برای همه به بار می آورد، به طی کردن ادامه راهش برای صدرنشینی و بالادست بودن فکر میکند و بس. او فقط میخواهد بالا و بالاتر برود. دیگر نگرانی ندارد چندنفر را باید زیر پاهایش بچیند تا بالاتر برود.

محسن سلطانی (امجد) و جمعی از فقرای گنابادی