محکومیت سپیده مرادی به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت اجتماعی

۱,۳۹۱

سپیده مرادی با رأی غیابی قاضی صلواتی به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

به گزارش مجذوبان نور ،  سپیده مرادی از زنان درویش بازداشت‌شده در حادثه‌ی #گلستان_هفتم با رأی غیابی قاضی صلواتی به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد.

حکم دادگاه این زن درویش که از حضور در جلسه‌ی محاکمه خودداری کرده بود با عبارت «متهمه فرزند  حمیدرضا مرادی از عناصر افراطی و مسئولین سایت فرقه‌ای و غیرقانونی مجذوبان نور می‌باشد» آغاز شده و در ادامه گفته شده است که: «در خانواده‌ای متعصب از دراویش پرورش و رشد یافته و تحت تأثیر عقاید انحرافی قرار می‌گیرد و به عضویت فرقه [درویشان گنابادی] درمی‌آید».

خانم مرادی به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیزی و با استناد قاضی پرونده به بندهای پ، ه و د ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به ۲ سال ممنوعیت و محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و همچنین خروج از کشور محکوم شده است.

سپیده مرادی پیش‌تر به دلیل درویش بودن از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس محروم شده بود.