اصلاحیه ای بر مقالۀ «آیا ما سیاسی هستیم؟!»

۱,۳۵۷

در ۱۸ مرداد   ۱۳۹۷  ، اینفوصوفی افتخار آن را داشت که مقاله ای به قلم جناب آقای مهراد جم را منتشر سازد ( آیا ما سیاسی هستیم!؟ یا آنهایی که می گویند من سیاسی نیستم! ) در بخشی از این مقاله ، تاریخ یکی از فرمایشات جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه اشتباه ذکر شده بود، خواهشمندیم به فرمایشات حضرت آقا در تاریخ :

عصر شنبه ٩۶/٨/١٣ (برات خداوند – غنیمت دانستن هر لحظه – نقش استدلال – آقایان) مراجعه گردد. (منبع لینک : سایت مزار سلطانی)
از دقت نظر خواننده عزیز (بهنام – میم) بسیار سپاسگزاریم که این موضوع را به دست اندرکاران اینفوصوفی متذکر شدند.