هشدار مجدد به مردم ایران و فعالان حقوق بشر

۶۸۷

رامین حسین پناهی را از زندان سنندج به زندان رجایی شهر «همان جایی که شهید گلگون کفن درویش محمد ثلاث را به شهادت رساندند»، منتقل کرده اند!