«نرگس محمدی در پی یک تشنج از زندان به بیمارستان منتقل شد»

۶۷۲

رضا خندان در فیسبوک خود از قول همسرش نسرین ستوده، از وضعیت به شدت وخیم جسمی و روحی خانم نرگس محمدی خبر داده است.