رضا خندان: ادامه بازداشت نسرین ستوده غیرقانونی است

۱,۱۵۹

با پایان دومین ماه از بازداشت موقت نسرین ستوده، وکیل دادگستری در ایران، به گفته همسرش، رضا خندان، ادامه بازداشت او غیرقانونی است مگر این که برای سومین بار این قرار بازداشت تمدید شود.

رضا خندان در گفت‌وگو با رادیو فردا تاکید کرد که نسرین ستوده سه وکیل را برای وکالتش به دادستانی معرفی کرده است اما دادستانی اعلام کرده که پرونده او شامل تبصره ماده ۴۸ شده و باید از میان لیست اعلام شده وکلا، ‌وکیل معرفی کند.

به گفته آقای خندان، عضویت و اداره گروه « ِلگام » از جمله اتهاماتی است که به پرونده قضایی همسرش اضافه شده‌ است.

نسرین ستوده، خردادماه گذشته، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.