نامه سرگشاده خطاب به هوتن مداوی

۱,۴۷۰

نامه سرگشاده خطاب به هوتن مداوی, امیرحسین قشقائیان یا آریا سیروس, و یا هر نامرد دیگری که چشم دیدن پیشرفت خانم ها را در جامعه و همینطور جامعه فقری نداره.

گذشت ان دوران که خانمها فقط بازی چه دست مردها بودند, شما در کدام قرن زندگی میکنید؟ خود را هم درویش مینامید, احتمالا در طول این سالها بجای گوش دادن به فرمایشات حضرت آقا داشتید با موبایلهاتون ور میرفتید که هیچ تحولی در شما به وجود نیامده و عقب گرد هم کردید در طرز فکر خود.