مطرودین و منحرفین سلسله گنابادی سلطان علیشاهی به قول فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه وابسته به سپاه و برادران طائب

۱,۲۸۲

مطرودین و منحرفین سلسله گنابادی سلطان علیشاهی به قول فرقه نیوز و خبرگزاری صوفیه وابسته به سپاه و برادران طائب :

دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه
آقای یوسف مردانی صدق علی
آقای محجوبی رشید علی
محمداسمعیل صلاحی (آقای دوربینی)
دکتر سیدمصطفی آزمایش
خانوم شرمان بهشتی
آقایون محترم و زحمتکش مجذوبان نور

 

منبع : محسن سلطانی (امجد)