محسن سلطانی (امجد) از «وحشت دیکتاتورهای فضای مجازی از بیان آزاد فقرا» می گوید

۱,۳۸۵

ش.ک.ت. ، از بزرگان سلسله فرقه نیوز (معروف به برائت علیشاهیه) و مسئول روابط عمومی ر.ت. و دوست دیرینه پ.ع. آدم فروش, با کانال کتابخانه تصوف و عرفان مشکلی نداشت و با ایشان همکاری نیز میکرد، وقتی این کانال برای لایو های رضا تابنده تبلیغ میکردند و مقاله های صد در صد سیاسی پ.ع. را منتشر میکردند، ولی وقتی مدیران این کانال در حرکتی ستودنی دست به انتشار پیامها و نظرات و انتقادات فقرا میزنند، ش.ک.ت. ها از روی وحشت، کل کانال کتابخانه تصوف و عرفان را زیر سوال میبرد! ریا و تزویر تا چه اندازه؟

بهتر است که سرنوشت خود را بپذیرید چنان چه شما موفق به بایکوت خبری و خاموش کردن فقرا نشدید و هرگز نخواهید شد.

هر آن شمعی که ایزد برفروزد
کسی کش پف کند ریشش بسوزد

شمه ای از مطالبی که ش.ک.ت در چهار چوب آزادی بیان مینویسد و منتشر میکند البته با اخلاقی که به عنوان یکی از بزرگان در سلسله فرقه نیوز آموخته.

@amjadsoltannejad

🌷@gonabadisufinews