توییت کاربران در واکنش به حکم ناعادلانه آقای مصطفی عبدی : ماییم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی

۱,۰۲۱