واکنس حسن عبدی، پدر مصطفی عبدی به حکم ۲۶ سال حبس و ۲ سال تبعید فرزندش

254

حسن عبدی پدر مصطفی عبدی در یک فایل صوتی که در اختیار مجذوبان نور قرار گرفته است از واکنش خود به محکومیت پسرش مصطفی عبدی به ۲۶ سال حبس و ۲ سال تبعید و انواع محرومیت‌های اجتماعی می‌گوید!