واکنس حسن عبدی، پدر مصطفی عبدی به حکم ۲۶ سال حبس و ۲ سال تبعید فرزندش

۹۲۱

حسن عبدی پدر مصطفی عبدی در یک فایل صوتی که در اختیار مجذوبان نور قرار گرفته است از واکنش خود به محکومیت پسرش مصطفی عبدی به ۲۶ سال حبس و ۲ سال تبعید و انواع محرومیت‌های اجتماعی می‌گوید!