نامه توهین آمیز ش.ک.ت به کانال کتابخانه تصوف و عرفان، بعد از افشا شدن دو رویی و تزویر وی پاک شد

۱,۲۷۵

محسن سلطان نژاد (امجد) : 

نامه توهین آمیز ش.ک.ت به کانال کتابخانه تصوف و عرفان, بعد از افشا شدن دو رویی و تزویر وی پاک شد. چطور میشود دیگران را در فضای مجازی متهم کرد و بعد از گذشت یک روز با پاک کردن مطلب حرف خود را پس گرفت, بدون هیچ توضیح و عذرخواهی؟ و این اتهامات فقط به آقای ع.غ.ق.ن بلکه در بخش کامنتها به آقای ح.ر.م نیز بی احترامی شد. اگر این اتهامات واقعا نظرات آقایان ش.ک.ت و ر.ت هست که چرا پاکش کردید؟ اگر هم این را از روی هول و هراس و احساسات منتشر کردید و بعد پشیمان شدید پس عذرخواهی اش کو؟

فقر و درویشی قبل از شما جوانک ها بوده, بعد از شما هم خواهد بود! بهتر است بجای این نامه پراکنی ها, کمی به فکر خود باشید و این قدر در پی ایجاد تشنج و تفرقه میان دراویش صلح صفت و متحد بنیان نباشید که خیر نمیبینید, نه در این دنیا و نه در عقبا…

شکر ایزد که میان ما و او صلح افتاد
صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند