اختصاصی ؛ «اطلاعیه دکتر سیدمصطفی آزمایش»

۱,۱۹۸

دکتر سیدمصطفی آزمایش مدیرمسئول انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران ، اطلاعیه ای را برای مدیران پایگاه خبری درویشان در جهان ارسال نموده و جهت اطلاعرسانی خواستار انتشار آن شده اند؛ به گزارش اینفوصوفی ، متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

توجه

جهت اطلاع دوستانی که با ارسال مطالبی به اینجانب درخواست می کنند که مطالبشان را در رسانه هایی چون در تی وی و اینفوصوفی منتشر نمایم عرض می کنم ، که صفحات مجازی ای که صرفا متعلق به بنده است ؛ فیس بوک می باشد و خارج از آن ، هیچ رسانه مجازی دیگری در اختیار بنده نیست و همکاری من با برخی رسانه ها در فضای مجازی مطلقا به این معنی نیست که آنها ، با من همنظرند یا از نظریات من پیروی می کنند.

هر کدام استقلال خود را دارند و بر مبنای اساسنامه های داخلی خود، خط مشی خود را تعیین می نمایند.

از رسانه هایی که کمابیش با آنها همکاری دارم مستدعی هستم ، این بیانیه را منتشر کرده و از عموم کاربران فضای مجازی رفع شبهه نمایند.

از این موقعیت استفاده کرده اعلام می نمایم، که آنچه توسط شخص من نوشته میشود؛ یا بصورت فایل صوتی و تصویری تهیه می گردد ، زیر عنوان هیچ نام مستعاری ، در فضای مجازی قرار نمی گیرد و کلیه فعالیتهای حقوق بشری ، فرهنگی و عرفانی من با چهره ، نام و امضا شخص خود من صورت تحقق به خود می گیرد.

والسلام

سیدمصطفی آزمایش –  ۳۰ مرداد ۱۳۹۷  شمسی