فکر میکنید حضرت آقا دکتر نور علی تابنده مجذوب علیشاه با کدام یک از این تفاسیر موافق هستند؟

۱,۴۲۶

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

تفسیر ۱: شهدای راه عشق که خون عاشق و بیگناهشان ریخته شد.

تفسیر ۲: یا به قول برخی آقایان تلفات یک اختلاف خانوادگی.

فکر میکنید حضرت آقا دکتر نور علی تابنده مجذوب علیشاه با کدام یک از این تفاسیر موافق هستند؟

سلسلهٔ موی دوست حلقه دام بلاست
هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

محسن سلطانی (امجد)