بخش ۳ و ۴ ؛ «اشکالات اساسی نامه منتسب به نمایندگان منتخب» بقلم امجد

۱,۰۴۴

در نامه آمده: در این برهه از زمان که کشور اسلامییمان, ایران از هر طرف از ناحیه کشورهای خارجی تحت فشار قرار گرفته.

شما اخوان خمسه, نمایندگی داشتید که تلاش بر رفع فشار روی درویش ها و مولای معظم کنید! حال نامه نگاری میکنید و دم از فشارهای کشور های خارجی به روی ایران میزنید؟ آیا شما نمایندگی برای رفع فشار به روی دراویش را دارید یا دفع فشار از روی حاکمیت ایران؟

شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

در نامه آمده: از اختلاف سلیقه های متفاوت ناشی میشود.

اخوان خمسه, شما احتمالا از اختلاف سلیقه خود با حضرت آقا (ارواحنا فداه) سخن میگویید که حضرت ایشان در آخرین فرمایشات خود در دقیقه ۲۲ این فایل تصویری به صراحت اشاره فرمودند که:
“من خودم اوقاتی که تصمیم اونها(اخوان خمسه) با تصمیم من(حضرت آقا) مخالف بود, من تصمیم اونها رو تایید میکردم.”

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند
تشویش وقت پیر میخانه می‌دهند باز
این سالک نمایان نگر که چه با پیر می‌کنند

در نامه آمده: غیر از خدای نمیدانند و چشم داشت و توقع دیگری غیر خدا در حد شرک و بت پرستی میدانند.

اخوان خمسه, اگر این چنین باشد که شما وانمود میفرمایید, پس این نامه را نیز برای رضایت خداوند نوشتید و نه برای چشم داشت از مخلوقات خدا؟ اگر این چنین باشد اصلا چه نیازی بود برای نامه نگاری, خداوند که واقف است بر راز و نیت درون دلها.

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت
بر در سجدهگهی در دعای سحری مسلمانی
گر درویشی از این است که اینها دارند
وای اگر از پی امروز بود فردایی

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند
پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند
ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند
عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند

در نامه آمده: وزیر خارجه آمریکا برای نظام اسلامی ایران خط و نشان میکشد.

اخوان خمسه, خط و نشان کشیدن وزیر خارجه آمریکا برای نظام ایران به شما چه ربطی دارد؟ شما نمایندگان برای مذاکره با مقامات هستید برای رفع مشکلات و محدودیتهای دراویش و دولتسرا, و تا به حال هم نتیجه ای ملموس به بار نیاوردید! نظام ایران مثل همه کشورها, یک وزارت امور خارجه دارد برای پاسخ دادن به وزارت خارجه کشورهای دیگر و برای این کار از نظام حقوق و مزد میگیرند, آیا شما هم برای این نامه نگاری ها مزد میگیرید؟

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقاف است
حدیث مدعیان و خیال همکاران
همان حکایت زردوز و بوریاباف است

در نامه آمده: ارتباطی با اصل حاکمیت و نظام اسلامی ندارد.

ارتباط بخشی از حاکمیت مذهب گرایان افراطی, که سالهاست به طور سیستماتیک درویش ها را سرکوب کرده و اقطاب و بزرگان را زیر فشار قرار داده مطلبیست که از طرف بالا ترین نهادهای امنیتی دولت ایران مثل آقای علی یونسی و دیگر روحانیون و اسلامشناسان و سیاستمداران تایید و مورد بررسی قرار گرفته. انکار این امر به سان شتر مرغیست که سر خود را زیر زمین فرو میبرد و در جهل خود فکر میکند که در امان است. آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه, خیالیست تو خالی و شرایط دراویش روز به روز دارد بد تر میشود.

در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند
حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا
که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند

نامه امضاء شده به اسم:

۱- سید علیرضا جذبی (ثابت علی)
۲- حاج محمد تابنده
۳- حسینعلی کاشانی بیدختی
۴- غلام رضا هرسینی
۵- سید میریونس جعفری

نمایندگان منتخب, این حقیر و بسیاری از فقرا, هنوز دل به ان بسته ایم که این نامه از ناحیه شما نباشد, و این امضاء ها که زیرش خورده با دستان شما نبوده و مورد تایید شما نیست چنان چه شما مردمان شریفی میان فقرا بوده اید و این خیانتنامه تاریخی را شما رقم نزدید که دشمنی آشکار نویسندگان این نامه با سلسله گنابادی سلطان علیشاهی در تک تک سطور این نامه فاش و عیان است و جای تردیدی نیست که بحث سر تقیه نیست بلکه بحث سر یک خیانت است. بدانید که سکوت شما تایید بر این است که این خیانتنامه از سوی شما امضاء شده و انتشار یافته.

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم
شیوه مستی و رندی نرود از پیشم
زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست
من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم

محسن سلطانی (امجد)

@amjadsoltannejad

🌷@gonabadisufinews

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

بخش  ۱ و ۲ ؛  «اشکالات اساسی نامه منتسب به نمایندگان منتخب» بقلم محسن سلطانی