پنج نماینده مساوی با یک ولی خدا نیست؛ بقلم امجد

۱,۴۴۹

اخوان خمسه ۱≠۵

بیانات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – صبح جمعه ۱۳۹۷/۴/۱ – فایل تصویری – دقیقه ۲۲

“من خودم(حضرت آقا) اوقاتی که تصمیم اونها(اخوان خمسه) با تصمیم من(حضرت آقا) مخالف بود, من تصمیم اونها(اخوان خمسه) رو تایید میکردم.”

چطور میشود مرید بر خلاف نظر مراد خود عمل کند و هنوز خود را مرید و نماینده بداند؟

تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم

پنج نماینده مساوی با یک ولی خدا نیست.

ای سخت دلان سست پیمان
این شرط وفا بود که بی‌دوست
بنشینم و صبر پیش گیرم؟
دنبالهٔ کار خویش گیرم؟

محسن سلطانی (امجد)

در همین رابطه : 

بیانات دکتر نورعلی تابنده در دولتسرا همراه با پرسش های حُضّار

فرمایشات کامل یکم تیرماه ۱۳۹۷؛ جناب آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه