«این چنین است رسم درویشی؟» ؛ بقلم امجد

۱,۵۱۱

 هو

۱۲۱

شیاطین نفوذی در میان فقرا که لحظه به لحظه چهره خود را تغییر میدهند که رسوا نشوند, مواضع خود را نیز لحظه به لحظه تغییر میدهند تا به آرزوهای شوم خود برسند.

۱. اول فقط اخبار سایت مزار سلطانی مورد قبول بود.
۲. بعد اخبار اینستاگرام رضا تابنده هم مورد اعتماد گردید.
۳. بعد کانال کتابخانه عرفان و تصوف نیز مورد تایید شیاطین نفوذی قرار گرفت.
۴. ولی وقتی که ایشان دست به انتشار نظرات فقرا زدند, کتابخانه عرفان و تصوف هم مردود شمرده شد.
۵. هنوز تمامی سایتها را در فضای مجازی مردود و بر خلاف خواسته مولا اعلام میکردند.
۶. بعد از یک شب تا صبح کانال جدید نمایندگان منتخب تاسیس و دست به انتشار یک سری نامه ها منتسب به پنجتن نماینده زد, و این کانال که معلوم نیست از کجا پیدا شده مورد استقبال و حمایت شیاطین نفوذی قرار گرفت و بر حساب ان نیز فقرا را به تهمت, فحاشی و تهدید بستند.

این چنین است رسم درویشی؟
محسن سلطانی (امجد)