حکم غیابی دادگاه انقلاب برای دو درویش گنابادی

۱,۴۱۳

۱۴ سال حبس و ۴ سال تبعید 

رضا سیگارچی و  مجتبی بیرانوند که یکم اسفند در حادثه گلستان هفتم بازداشت شده بودند با حکم غیابی دادگاه انقلاب هر یک به ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شدند.

این دو درویش که هنگام بازداشت مورد ضرب و جرح شدید نیروهای لباس‌شخصی و امنیتی قرار گرفته بودند جلسات محاکمه درویشان را فاقد وجاهت قانونی دانسته و از رفتن به دادگاه خودداری کرده بودند.

آقایان سیگارچی و بیرانوند همراه با چهل درویش دیگر با انتشار نامه‌ای گفته بودند:

«ما حضور در جلسات نمایشی دادگاه انقلاب را خیانت به عدالت و موجب وهن جامعه حقوقی کشور می‌دانیم و هر زمان قضات پرونده‌های درویشان گنابادی در جریان گلستان هفتم مورد پیگرد و مجازات قرار گرفتند شاید بتوان گفت کورسویی از عدالت هنوز باقی است. بعد از آن ما را به دادگاه فراخوانید تا در دادگاهی علنی و با رعایت شرایط دادرسی منصفانه در انظار عمومی به دفاع از خود بپردازیم».

آقای بیرانوند نیز پیش از این در نامه‌ای خطاب به قاضی صلواتی گفته بود که :

«بنده نه‌تنها بی‌گناهم بلکه نسبت به آنچه در گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بر درویشان گنابادی اعمال گردید و موجب حصر آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه شد نیز معترض هستم».