واکنش عبدالله خیرخواه به اظهارات اخیر آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان محترم

۹۸۸

هو
١٢١

ولا تقف مالیس لک به علم ان السمع والبصروالفوادکل أولئک کان عنه مسؤولا

برادر مکرم اقای کاشانی سلمه الله

سخنان شما در گرگان موجب تاسف شدکه الان که وضعیت سلسله بحرانی و درمعرض خطر جدیست سعی دارید همه چیز را طبیعی جلوه دهید.

۱- اولویت اول برقراری جلسات فقری نبود بلکه اولویت دیدار آزادنه با مولای معظم است ، برقراری مجلس فقری در حال حاضر بدون حضور حضرت آقا لطفی ندارد، جز انکه عده ای را به خیال خوش سازد که قرار است همه چیز به روال سابق برگردد!

۲- درمورد زحمات اقایان خمسه نیز حقایقی را مستدلا به زودی بازگو خواهم کرد، که فقرا متوجه پشت پرده قضایا شوند فی الجمله میگویم، حضورفردی مانندجعفری که علما و عملا محلی از اعراب ندارد، جز زحمت اهل دل هیچ سودی برای سلسله نداشته بلکه موجب ضرر و اضرار است و اجازه نیز مصحح رفتارخائنانه این شخص نیست!

کم نبودند افراد خائنی که اتفاقا از طرف بزرگ وقت اذن داشته اند، ولی خیانت کرده اند نمونه آن در این یکصدسال اخیر زیاد است.

جانشینی آقای جذبی هم از اصل مخدوش میباشد زیرا ولی مشروط در فرهنگ شیعی وجود ندارد.

دندان که دردهان نبود خنده بدنماست

دکان بی متاع چرا وا کند کسی

سوم شهریور١٣٩٧ – عبدالله خیرخواه

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.