اجازات آقای دکتر آزمایش کماکان به قوت خود باقی است

۱,۰۲۸

هو

۱۲۱

بعرض برادران ایمانی میرساند؛ حسب مسموعات ، شخصی مدعی گردیده که اجازات برادر مکرم آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش سلمه الله و وفقه که شامل اقامه نماز جماعت در همه بلاد و تجدید عهد و تشریح و تفسیر کتب عرفانی و علمی و مذهبی و نیز اشاعه فرهنگ عرفانی و شناساندن عرفان اسلامی میباشد و از طرف قرین الشرف بندگان حضرت مولی الموالی مجذوبعلیشاه ثانی شرف صدور یافته لغو شده است؛ در حالیکه این ادعا کذب محض است و اجازات آقای دکتر آزمایش کماکان به قوت خود باقی است و بندگان حضرت آقا روحی فداه در مخاطبات و مکاتبات این اجازات را مکررا تأیید فرموده اند و دوبار شفاها و کتبا باینجانب اعلام داشته اند که با آقای دکتر آزمایش بعنوان مأذون در سلسله گنابادی همکاری لازم را بنمایم و حتی حضرت آقا در توصیف آقای دکتر آزمایش به فقیر فرموده اند که ایشان کمتر از افلاطون و سقراط نیستند و اسناد این تأییدات که اخیراً نیز تأکید شده موجود است.

۵ شهریورماه ۱٣۹۷ – محمداسماعیل صلاحی