حمله گارد زندان تهران بزرگ به درویشان زندانی

۶۹۱

نیروهای گارد زندان تهران بزرگ دقایقی پیش به درویشان متحصن در تیپ ۳ حمله‌ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند.

به گزارش مجذوبان نور ، گارد زندان در سرکوب این زندانیان که اکنون نیز ادامه دارد به خشونت شدید متوسل شده و برخی درویشان را با جوش دادن درب محوطه افسرنگهبانی از دیگران جدا و محصور کرده‌اند.

گفته شده است محبی رئیس کل زندان‌ها اینک در زندان تهران بزرگ حضور دارد.

درویشان گنابادی محبوس در تیپ ۳ زندان تهران بزرگ از ۲۳ خرداد در حمایت از زنان درویش زندانی در  زندان قرچک دست به تحصن زده و‌خواستار آزادی آنان شده‌اند.