واکنش درویشان تیپ‌های ۲ و ۴ زندان تهران بزرگ به سرکوب درویشان زندانی متحصن

۸۱۱

از  زندان فشافویه خبر رسیده است که درویشان محبوس در تیپ‌های ۲ و ۴ آن زندان به حمله‌ی  گارد زندان به درویشان متحصن در تیپ ۳ واکنش اعتراضی نشان داده و خواهان پیوستن به برادران زندانی خود هستند.

جمعی از خانواده‌های درویشان زندانی نیز با اعلام نگرانی شدید از وضعیت پیش‌آمده اعلام کرده‌اند برای پی‌گیری وضعیت زندانیان خود به زندان تهران بزرگ مراجعه خواهند کرد.

حمله‌ی امروز گارد زندان فشافویه به درویشان گنابادی زندانی در حضور محبی رئیس سازمان زندان‌ها جو زندان فشافویه را با التهابی شدید مواجه کرده است.
مأموران گارد زندان برای سرکوب درویشان متحصن که خواسته‌ی خود را آزادی زنان درویش محبوس در زندان قرچک اعلام کرده بودند به پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از شوکر و باتوم متوسل شده‌اند.