انتقال ۱۸ درویش زندانی از تیپ ۴ زندان فشافویه به سلول انفرادی

۹۷۳

در پی حمله خشونت‌آمیز گارد زندان تهران بزرگ (فشافویه) به درویشان متحصن در تیپ ۳ و انتقال آنان با سر و دست شکسته و مجروح به سلول انفرادی، ۱۸ تن از درویشان محبوس در تیپ ۴ آن زندان نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.