شیرین عبادی : «حکومت قصد دخالت و مهندسی در موضوع جانشینی دکتر تابنده را دارد»

۱,۵۳۶

شیرین عبادی در کنفرانس حقوق بشر آلمان درمورد وضعیت دراویش گنابادی:

حکومت قصد دخالت و مهندسی در موضوع جانشینی دکتر تابنده را دارد.

روز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷  ، خانم شیرین عبادی با شرکت در کنفرانس حقوق بشر آلمان با بیان آنکه «من به اینجا آمده ام تا از افکار عمومی دنیا کمک بگیرم برای زندانیان بیگناه گنابادی» اظهار داشت :

این زندانیان در بدترین شرایط هستند.

ایشان با اشاره به خطر دیگری که این گروه از صوفیان را تهدید می کند بیان داشت :

«دکتر تابنده نود و یکسال سن دارند و مسئله جانشینی ایشان موضوع مهمی است، زیرا اگر مأمورین امنیتی موفق بشوند کسی را به جانشینی بعد از فوت تابنده (دکترنورعلی تابنده) – به جانشینی او – انتخاب کنند که جانشین او در اطاعت کامل از جمهوری اسلامی باشد آنوقت خیال حکومت از این گروه از صوفیان راحت می شود و بنابراین به همین دلیل دکتر تابنده را اجازه نمی دهند از محاصره مأمورین امنیتی بیاید بیرون و فقط بوسیله آن پنج نفر با دراویش در ارتباط است. و برای صحنه سازی و تظاهر ، به تعداد معدودی در حدِّ انگشتان دست که از این گروه از دراویش، مورد اعتماد مأمورین امنیتی هستند، اجازه داده اند که دو یا سه بار تابنده را ببینند. و آخرینش هم امروز صبح است. می دانستند این جلسه هست، می دانستند من دهنم را نمی بندم و نمی ترسم و می آیم و می گویم امروز سه چهار نفر از کسانیکه مورد اعتماد دکتر تابنده بودند، همراه با مأمورین امنیتی رفتند ، پیش ایشان برای اینکه دو تا عکس بگیرند و بگویند که حبس خانگی نیست! و ما فریب اینگونه اعمال را نمی خوریم. اگر راست می گویند و نمی خواهند بین اعضا دراویش گنابادی اختلاف بیاندازند، اگر مأمورین امنیتی در انتخاب این پنج نفر دخالت ندارند، خیلی ساده است یک جلسه اجازه بدهند، همه بروند مثل سابق به دیدار دکتر تابنده و ایشان در حضور همگان بگوید که چه چیزی را قبول دارد.»

شیرین عبادی درکنفرانس حقوق بشر آلمان درمورد وضعیت دراویش گنابادی:

نمایندگانی را که به دکتر تابنده تحمیل کرده اند در هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی هستند.

خانم عبادی در ادامه خاطر نشان ساخت :

و کسی که در این سن است اساسا خودش سخت می تواند از خانه برود بیرون؛ چرا این- دکترنورعلی تابنده – را  در حصر خانگی کردید؟ برای اینکه پیروانش نتوانند بروند به منزل و او را ببینند؟ و چرا اجازه نمی دهند پیروان دکتر تابنده او را ببینند؟ یک دلیل بزرگ دارد :

دکتر تابنده در حبس خانگی است و او را مجبور کرده اند پنج نفر را بعنوان نماینده خودش برای اداره امور پیروانش تعیین کند. و «این پنج نفر در هماهنگی کامل با مأمورین امنیتی هستند» و پیروان دکتر تابنده این پنج نفر را قبول ندارند و معتقدند اجازه بدهید یک جلسه عمومی باشد همه ما برویم پیش دکتر تابنده و ببینیم که آیا با «آزادی» این پنج نفر را انتخاب کرده یا مجبورش کردند؟ و هفت تیر را گذاشته اند روی شقیقه اش و گفته اند باید امضا کنید؟ کدام است؟ اجازه نمی دهند. و «از طرف این پنج نفر که در هماهنگی کامل با مأمورین امنیتی هستند» دستورات عجیب و غریبی صادر شده از جمله اینکه : سایت آنها را ببندند (۱) و اطلاعرسانی نکنند (۲)همه ساکت باشند (۳)و الآن مسئله مهم دو موضوع است که من می خواهم با تمرکز در این دو موضوع با شما صحبت کنم ، من جز این گروه نیستم، اما حقیقت را باید بگویم و خطر در مورد این گروه صوفی دو چیز است:

یک ، تعداد زیادی از اینها در زندانند ، بیش از سیصد نفر بخاطر عقاید خودشون اینها آدمهای صلح طلبی هستند هرگز خشونت نکرده اند. توی اینها تعدادی طبیب ، نویسنده ، شاعر ، روزنامه نگار است ، اینها در زندانند در بدترین شرایط ، هفت نفر از زنان دراویش که به حبسهای طویل المدت هم محکوم شده اند الآن در زندان قرچک ورامین هستند. این زندانی است که حتی آب آشامیدنی ندارد. کمترین امکانات بهداشتی و رفاهی را دارد. تعدادی دیگر از مردان دراویش که در شرایط خیلی سختی هم هستند در اعتراض به شکنجه هایی که می شوند، اعتصاب غذا کرده اند. اینها را بجای اینکه حرفشان را گوش کنند، همه را فرستاده اند به سلولهای انفرادی یعنی شرایط را بدتر کرده اند.