سگ زرد برادر شغال است ؛ بقلم یحیی خوشمرام

۹۰۹

بقلم یحیی خوشمرام 

اخیراً شخصی در فضای مجازی با انتشار ویدئویی مدعی شده است که دو سال پیش فرمان اجازه اقامت نماز جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش لغو شده ولی علنی نشده است .

  • این شخص در ابتداء ویدئوی خود اظهار می نماید که “من دشمنی شخصی با کسی ندارم” .
  • البته ادامه منطقی این جمله اینگونه است ” من دشمنی شخصی با کسی ندارم بلکه وظیفه ام را انجام می دهم“.
  • و باز می توان این جمله را به اینصورت تکمیل کرد : ” من دشمنی شخصی با کسی ندارم بلکه وظیفه ام را انجام می دهم المامورٌمعذور ” !

گویندۀ این ویدئو که خود را در بعضی محافل سیدعلی سعیدی و در برخی محافل دیگر نیما معرفی کرده است ساکن کرج ،سابقۀ سالها دلالی و کارچاق کنی برای متقاضیان پناهندگی در خارج از کشور را در کارنامۀ خود دارد بنحوی که با وعدۀ اخذ توصیه نامه از شخصیت های مطرح سیاسی در خارج از ایران اقدام به دریافت مبالغ کلان از پناه جویان می کرد، تا آنها برای پروندۀ پناهندگی از آن استفاده نمایند .

ایشان در سال نیمه نخست سال ۱۳۹۳ طی ماموریتی (بصورت اجاره ای ) از سوی کریمی قدوسی (برادر نمایندۀ مجلس ) معاون حسین طائب  به کشور ترکیه عزیمت می کند و در مرداد ماه همان سال طی تسلیم شکایتی به پلیس ترکیه ابتدا خود را یکی از بزرگان عرفان و تصوف ایران و مشخصاً از صاحبان اجازه در سلسلۀ نعمت الله گنابادی معرفی می کند – که از ایران فرار کرده – و سپس بدون ارائۀ هیچگونه مدرکی مدعی می شود که در ترکیه مورد تهاجم عوامل اعزامی نظام ایران قرار گرفته است و بدین ترتیب شکایتی را رسماً بنام خود در کشور ترکیه به ثبت می رساند. (خبر نامۀ گویا ۲۵ مرداد ۱۳۹۳).

متاسفانه ایشان با طرح این شکایت موفق می شود اعتماد فعالین حقوق بشر در خارج از کشور را جلب کرده به یکباره از فعالیتهای دلالی پناهندگی به فعالیتهای حقوق بشری وارد شود و پس از آن در راستای ماموریتهای محوله ، طی مصاحبه هایی که با رسانه های مختلف خارج از کشور ترتیب می دهد  ، آشکارا تلاش می کند تا بر روند اطلاعرسانی وضعیت درویشان ، و بازتاب بین المللی اخبار دراویش در خارج از کشور تاثیر گذاشته و نهایتاً بشکلی موذیانه ایستادگی دراویش صلح طلب در برابر ستم ستمگران را به گرایشهای سلطنت طلبی منتسب نماید.

بنحوی که در نزد افکار عمومی خارج از کشور ، تصوف و عرفان ایران، که بزرگترین و ریشه دارترین جریان فرهنگی سرزمین ایران است ، در حد یک جریان سیاسی سلطنت طلب تنزل یافته و نهایتاً برخوردهای وحشیانۀ آدمخوران و جانورهای آدمنمای سپاه و بسیج با دراویش بیگناه صلح طلب توجیه شود .

هدف دیگر ایشان – با توجه به اینکه بزرگان سلسله بارها اعلام کرده اند که سخنگوی رسمی در خارج از کشور ندارند – مطرح کردن خود بعنوان منبع آلترناتیو خبری برای اخبار سلسلۀ گنابادی در خارج از کشور بود،  تا منابع خبری که تاکنون همواره از یک منبع بسیار موثق مانند جناب آقای دکتر آزمایش در جریان اخبار تصوف و عرفان ایران قرار می گرفتند ، از این به بعد منحرف شده و به علی سعیدی ها و امثالهم رجوع کنند .

لذا آشکار می شود که هدف ایشان بیشتر نه دراویش بلکه کانال های خبری غیر دراویش است تا در جریان گردش صحیح اخبار در خارج از کشور تاثیر ایذایی داشته باشند .

کاری که العالم ، المیادین ، پرس تی وی و هزاران اکانت جعلی یوتیوب و مانند سالهاست با صرف مبالغ هنگفت از بودجۀ عمومی کشور که متعلق به همۀ مردم است ، مشغول انجام آن هستند و خوشبختانه اخیرا با تلاشهای فعالین حقوق بشر بسیاری از این اکانت های دروغین کشف و مسدود شده اند .

البته بطلان ادعای نامبرده برای دروایش اظهر من الشّمس است و نیاز چندانی به پاسخگویی مستدل نیست با اینحال برای روشن شدن اذهان افراد بیرون سلسلۀ نعمت اللهی گنابادی مواردی چند فهرست وار در رد این ادعای خنده دار بشرح ذیل ذکر می گردد:

۱ حدود چند سال پیش یکی از مشایخ این سلسله بعلت بیماری جسمانی  از ادامۀ منصب طریقتی خویش معاف گشتند، فرمان بندگان حضرت آقا در خصوص این معافیت در تمامی مجالس فقری در سراسر کشور خوانده شد و صراحتاً از فقرا  خواسته شد که با ایشان نیز مانند سایر فقرا  رفتار شده و از ابراز احترامات ویژه خودداری نمایند. حال چگونه است که فرمان اجازه اقامۀ نماز جناب آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش که به ادعای ایشان  دو سال پیش پنهانی لغو شده آشکار نگردیده است؟! مجالس که همواره برقرار بوده است، پس چرا در مجالس اعلام نگریده است؟! آیا بندگان حضرت آقا مثلاً مصالح حکومتی را در نظر گرفته اند؟!

۲ تکلیف فقرا و همینطور غیر فقرایی که طی این دو سال در نماز به ایشان اقتدا  کرده اند چه میشود ؟! آیا می توان تصور کرد که بندگان حضرت آقا به نکته ای بی توجه بوده اند؟!

٣ چگونه است که بندگان حضرت آقا این مسئله را فقط با شخص گوینده داخل ویدئو در میان گذارده اند و نه با هیچ یک از مشایخ و مجازین و محارم خویش در داخل دولتسرا ؟!

۴– آیا ایشان سرِّ بندگان حضرت آقا را علنی کرده اند؟!

برای این پرسش که  چرا ایشان دچار یک همچین خودزنی شده اند می توان دو پاسخ های را در نظر گرفت :

نخست آنکه – می توان این را بحساب یک کار آماتوری گذاشت که برای سازمان موجر ، تنها به ایجاد هزینۀ بیشتر منجر شده است. در اینجا باید به ایشان توصیه کرد که گرچه “سگ زرد برادر شغال است” ولی بهتر است اینگونه کارها را به همپالکی های گمنامتان در وزارت اطلاعات واگذار کنید تا اینگونه مفتضح و رسوا نشوید .

دوم آنکه  – شاید جناب آقای دکتر آزمایش و فعالیتهای ایشان به چنان کابوسی برای اطلاعاتچی ها بدل شده اند که هر کاری می کنند، نمی توانند ازین کابوس رها شوند و بمانند موش در تله افتاده و به مصداق ” الغریق یتشبث بکل حشیش ” به هر شاخه ی خشکیده ای چنگ می زنند تا بلکه بتوانند خود را از منجلابی که در آن گرفتار شده اند برهانند .

یاعلی

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.