سه حکم از احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی و عدالت گم شده در احکام

۱,۱۸۸

حکم اول:
“حکم قطع دست دزد ۳۴ ساله به دلیل «سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی» که در زندان مرکزی مشهد اجرا شد”.

حکم دوم:
مصطفی عبدی، از دروایش گنابادی زندانی،با حکم صلواتی، قاضی شعبه۱۵دادگاه انقلاب تهران، به بیش از ۲۶ ‌ سال حبس، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲سال تبعید به سیستان و بلوچستان و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

حکم سوم:
ابوالفضل میرعلی’ مدیرعامل موسسه ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس تعزیزی با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد. (ارزش مالی این پرونده ۱۲ هزار میلیارد تومان است و ۳۶۰ شاکی دارد.)

احکام مورد اشاره تنها بخش کوچکی از بی عدالتی قضایی در جمهوری اسلامی ست و با قیاس احکام صادره در مورد همین سه پرونده عدالت مد نظر جمهوری اسلامی ملموس است.

شهروندیار