اسامی شهرهایی که در آنها مجالس فقری بازگشایی شده اند

۱,۷۷۹

اسامی شهرهایی که مجالسشان بازگشایی شده و مجالس فقری در آنها دایر می باشد؛ بشرح زیر است :

 1. نیشابور
 2. گرگان
 3. ارومیه
 4. زاهدان
 5. سبزوار
 6. زنجان
 7. میانه
 8. اردبیل
 9. سمنان
 10. کرمان
 11. گنبدکاووس
 12. زابل
 13. قزوین
 14. سراب
 15. شیراز
 16. گراش
 17. آباده
 18. بیرجند
 19. سرایان
 20. بابل
 21. بروجن
 22. یزد
 23. بندرعباس
 24. حاجی آباد
 25. قشم
 26. اصفهان
 27. اراک
 28. ایلام
 29. شهرکرد