طیبه راجی: بیمه پدرم را قطع و به سنگ مزار او تعرض کرده‌اند

۱,۲۶۵

طیبه راجی، دختر محمد راجی درویش جانباخته در بازجویی آگاهی شاپور:

هر دو وکیل پرونده‌ی قتل پدرم بازداشت شده‌اند.

بیمه پدرم را قطع و به سنگ مزار او تعرض کرده‌اند.

طیبه راجی دختر محمد راجی درویشی که در حادثه‌ی گلستان هفتم به‌شدت مورد ضرب و جرح نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی قرار گرفت و پس از انتقال به آگاهی شاپور جان باخت در فایلی صوتی که در اختیار مجذوبان نور قرار گرفته است می‌گوید:

کیخسروی و فروزان، دو وکیلی که پی‌گیر پرونده‌ی قتل پدرم بوده‌اند بازداشت شده‌اند.

به گزارش مجذوبان نور ، دختر محمد راجی در این فایل صوتی همچنین اظهار داشته است که طبق اسناد پزشکی قانونی، پدر او در آگاهی شاپور و در اثر شکنجه‌های زیر بازجویی جان باخته است.

طیبه راجی همچنین می‌گوید بیمه آقای محمد راجی که به مدت ۳۰ سال از حقوق او کسر می‌شده از سوی اداره بیمه قطع شده و ادامه‌ی پرداخت آن مؤکول شده است به این که «اثبات شود که محمد راجی مخالف و معاند نظام نبوده است».

خانم راجی درباره‌ی تعرض به سنگ مزار محمد راجی نیز گفته است که عبارت هو۱۲۱ را که بر سنگ مزار او حک شده بود با دستگاه سنگ فرز از بین برده‌اند.

فایل صوتی توضیحات طیبه راجی دختر محمد راجی را در پست بعدی بشنوید:

طیبه راجی دختر محمد راجی:

طبق اسناد پزشکی قانونی، پدرم در آگاهی شاپور و در اثر شکنجه‌های زیر بازجویی جان باخته است.