محمداسماعیل صلاحی خطاب به دکتر رضا تابنده : «شما شرعاً و وجداناً مسوول هستید»

۱,۴۱۸

هو
١٢١

برادر عزیزم جناب دکتر رضا تابنده سلمه الله

همانطورکه به خوبی مستحضرید علاقه اینجانب به همه افرادفامیل بزرگ و بزرگوار تابنده و ازجمله جنابعالی امری مسلم و محرز است و سابقه دوستی نزدیک به دو قرن که فیمابین خاندانها وجوددارد رابطه ما را به حدقرابت رسانده و بحمدالله جنابعالی نیز در محاورات به وجود چنین حس رفاقت فی مابین اشاره نموده اید و از اینجهت لازم میدانم بعرض برسانم که متاسفانه فضای مجازی در حال حاضر مورد سواستفاده افرادی قرار گرفته که بدون هیچگونه صلاحیتی وتنها به صرف ادعای حمایت ازجنابعالی سعی در مخدوش نمودن چهره شما بعنوان یکی از افراد شاخص خانواده تابنده دارند.

دوست و برادر عزیزم نگذارید این افرادکه بعضا بدون هویت نظیر درویش بی تعارف و یا با هویت نظیر قشقاویان وکنور تبریزی و شخص معلوم الحالی نظیر علی سعیدی با ادعای انتساب به جنابعالی چهره شما را مخدوش نمایند.

چرا که اینها با لجن پراکنی بنام حمایت از شما سابقه درخشان علمی و عرفانی خاندان تابنده را نشانه رفته اند و جنابعالی در محضر خداوند متعال و در برابر ارواح طیبه حضرت سلطانعلیشاه ،حضرت نورعلیشاه، حضرت صالحعلیشاه ، حضرت رضاعلیشاه و حضرت محبوبعلیشاه شهید شرعا و وجدانا مسوول هستید.

نظیر همین افراد در زمان حیات پربرکت والد شهیدتان با اینگونه ترفندها به بیت ایشان نزدیک شده و نهایتا نیت پلید خود را که شهادت پدر بزرگوارتان بود عملی نمودند و فقرا را درسوگ آن محبوب الهی تا ابد نشاندند لعن الله أمه ظلمته و لعن الله أمه قتلته و لعن الله أمه سمعت بذلک فرضیت به – خامه تندی کرد و غلبه احساسات عنان قلم را در اختیارگرفت ؛ خداوند حافظ شما و خانواده شما باد والسلام

١١ شهریور ١٣٩٧ – محمداسماعیل صلاحی