حضرت آقا به فقرا فرمودند: “ما فراموشت نمیکنیم، تو هم ما را فراموش نکی ها!”

۹۵۷

دقیقه ۳ و ثانیه ۲۲, پیام حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوب‌علیشاه) ۸ شهریور ۱۳۹۷ به فقرا, که سایت مزار بیدخت اول به صورت تصویری زیر عنوان “نقص در تصویربرداری” سانسور کرد و بعد متن ان را نیز زیر عنوان “وقفه بابت سلام و احوالپرسی” سانسور کرد. چرا؟

حضرت آقا به فقرا فرمودند:

“ما فراموشت نمیکنیم, تو هم ما را فراموش نکی ها!”

ای سخت دلان سست پیمان
این شرط وفا بود که بی‌دوست
بنشینم و صبر پیش گیرم؟
دنبالهٔ کار خویش گیرم؟

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews