ادب از که آموختی؟ از هواداران مولازاده ها (بی ادبان) ؛ بقلم امجد

۱,۰۰۵

ادب از که آموختی؟ از هواداران مولازاده ها (بی ادبان)

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند
عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)

 

@amjadsoltannejad

🌷@gonabadisufinews