«درویشی و انسانیت» ؛ شیرین عبادی

۷۷۲

شیرین عبادی :

هر کسی در مقابل ظلمی که به دراویش روا شده سکوت کند، نه تنها درویش نیست بلکه انسان نیست.

شیرین عبادی حقوق دان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه جهانی صلح نوبل در گفتگویی اختصاصی با شبکه جهانی«دُرً تی وی » با بررسی سرکوب گسترده دراویش گنابادی در ایران گفت: کسی که ادعا می کند درویش است حق ندارد در برابر این ظلم آشکاری که به جامعه دراویش روا شده سکوت کند و این دخالت در سیاست نیست بلکه اِعمال انسانیت یک فرد است.

خانم عبادی در ابتدای این مصاحبه با پرداختن به شرایط ۴۰۰ درویش زندانی گفت: رفتاری که با دراویش در زندانها می شود بسیار خشن تر و وضعیت آنها بسیار اسفبارتر از سایر زندانیان است، زنان درویش را به زندان قرچک و مردانشان را به زندان فشافویه که یاداور کهریزک است فرستاده اند.

این فعال حقوق بشر در ادامه با بررسی حصر خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی افزود: آقای تابنده را در سن ۹۱ سالگی در منزل محصور کرده و به ایشان اجازه دیدار با دراویش و دوستانشان را نمی دهند، در همین شرایط نامه ای از آقای تابنده گرفته اند که ۵ نفر را به عنوان نماینده خود برای انجام امور دراویش معرفی کردند، که بسیار شک برانگیز است که این افراد در هماهنگی و همکاری کامل با نهادهای امنیتی باشند، بخصوص با تصمیمات عجیب و غریبی که این نمایندگان می گیرند و امکان دسترسی دراویش و عموم هم به ّآقای دکتر تابنده میسر نیست. برای رفع این شک یک راه بسیار ساده وجود دارد و آن این است که به مانند گذشته جلسات دراویش را با حضور آقای تابنده برگزار کنند به نحوی که همگان بتوانند با ایشان دیدار کرده و آقای دکتر تابنده آزادانه نظرات خود را بیان کنند.

برنده جایزه جهانی صلح نوبل در بخش دیگری از این مصاحبه به سعی و تلاش نظام حاکم بر ایران برای دخالت در موضوع جانشینی قطب در سلسله گنابادی و مهندسی حکومتی آن پرداخت و گفت: موضوع جانشینی قطب دراویش برای نهادهای امنیتی بسیار مهم است و آنها در سعی و تلاش هستند که بتوانند شخصی را که با آنها همراه است به صورتی مهندسی شده بر جایگاه رهبری دراویش بنشانند و پرونده سلسله گنابادی را برای همیشه ببندند، من باید در اینجا بگویم که تصوف و درویشی یک حزب سیاسی نیست که رهبری آن با رای گیری و تقلب و … انتخاب شود و سایرین مجبور به اطاعت از او شوند، تصوف و درویشی امری قلبی است و جایگاه مرشد و قطب هم در قلب دراویش است و علت اینکه امروز همه دراویش دکتر تابنده را اینگونه قلبا قبول دارند این است که انتخاب او را مطابق اصول درویشی و درست می دانند. موضوع جانشینی باید صحیح و بدون شک وشبهه باشد و الی اگر کسی به صرف داشتن نسبت فامیلی یا دوستی سابقه در اتاق دربسته با فشار انتخاب شود، مشروعیتی نخواهد داشت.

شیرین عبادی با بیان اینکه «وقتی در هشتم شهریور ماه در یک کنفرانس حقوق بشری در برلین پایتخت آلمان به منظور روشنگری در ارتباط با وضعیت دراویش گنابادی و حصر دکتر نورعلی تابنده شرکت کرده بود، ماموران امنیتی به عده ای از دراویش اجازه دیدار با دکتر تابنده در منزل ایشان را دادند» گفت: نظام فهمیده بود که من در روز هشتم شهریور ماه در برلین در ارتباط با وضیت دراویش و حصر آقای تابنده صحبت خواهم کرد و در واکنش به این کنفرانس بین المللی به عده معدودی از دراویش اجازه ملاقات با دکتر تابنده را دادند و البته این قبیل اقدامات و صحنه سازیهای دروغین جمهوری اسلامی تازگی ندارد، چند سال پیش هم به منظور فریب افکار عمومی فیلمهایی در ارتباط با آقای کروبی منتشر کردند که او در حصر نیست و در شمال ایران در سواحل دریای خزر در حال استراحت است!

شیرین عبادی در بخش پایانی این گفتگو با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با بررسی روشهای نظام حاکم بر ایران به منظور ایجاد تفرقه در میان دراویش گنابادی توسط نفودیهای ارگانهای امنیتی اظهار داشت: به عنوان مثال می گویند دراویش نباید در سیاست دخالت کنند! وقتی ۴۰۰ درویش به این صورت مظلومانه و بی گناه در زندان هستند و با محروم بودن از دادرسی عادلانه به چنین حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند، هر کسی که سکوت کند نه تنها درویش نیست بلکه انسان نیست، و این ۵ نماینده که در اتاق دربسته منصوب شده اند اگر می خواهند انسانیت خود را ثابت کنند در درجه اول باید از این ۴۰۰ درویش مظلوم و بی گناه دفاع کنند، اگر کسی ادعا می کند درویش است حق ندارد در برابر این ظلم آشکاری که به جامعه دراویش روا شده، سکوت کند و این دخالت در سیاست نیست بلکه اِعمال انسانیت یک فرد است.