یک هفته پس از عید غدیر! بقلم مهراد جم

۱,۴۷۹

یک هفته پس از عید غدیر! کانالی موسوم به مزار بیدخت که به مدیریت دسیسه چینان اداره می شود، اقدام به پخش نصفه و نیمه فرمایشات حضرت دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه کرد.

اینکه چرا پس از یک هفته فرمایشات ایشان را منتشر کردند خود جای پرسش دارد و همانند دیگر پرسش های این شش ماهه بی پاسخ خواهد ماند!

اما؛ نکته ای که در لابلای فرمایشات حضرتشان بیننده و شنوده دوستدار حضرتشان را آزار می دهد! شلوغی و سر و صدای برخی از افراد شرکت کننده در مجلس می باشد! و چند دقیقه ابتدایی هم که کلا سانسور شده! گویی برگزارکنندگان می خواهند القاء کننده این باشند که حضّار نمی خواهند ایشان فرمایش کنند و به انواع ترفندها می کوشند به میانه فرمایشات ایشان وارد شده و خللی در ادامه فرمایش حضرتشان ایجاد کنند!

حتی تا آخر این فایل ٩:٣۴ ثانیه ای این سر و صدا و بی ادبی مشهود است!

چرا توطئه گران مدام می کوشند حضرت مجذوبعلیشاه را به انواع حیله های شرم آور تخریب نموده و ایشان را شخصی سالخورده ای نشان دهند که نمی تواند مدیریت سلسله را عهده دار باشند؟!

چرا با هر ترفندی می خواهند در عملکرد حضرتشان تناقض را نشان داده و ذهن جامعه را نسبت به این شخصیت والاگوهر مسموم کنند؟!

افراد به اصلاح نماینده رابطه شان با اطلاعات سپاه که عامل اصلی سرکوب و کشتار درویشان گنابادی است، چگونه می باشد و چه معامله ای کردند و بر سر چه چیزهایی توافق نموده اند؟!

چه توافقی بر سر جانشینی در سلسله و جان ۴٠٠ درویش زندانی سرو قامت صورت گرفته؟! 

چه رابطه ای میان خروج اسناد محرمانه هسته ای و سرکوب درویشان در یک تاریخ (بهمن٩۶) وجود دارد؟! که عامل هر دو فاجعه حفاظت اطلاعات سپاه به سرکردگی حسین طائب است!

رابطه نهادهای اطلاعاتی ضدایرانی و نمایندگان خودخوانده چیست؟!

هم میهنان گرامی و عزیز؛ موضوع درویشان گنابادی یک مسئله ملی و چه بسا بزرگتر است و به تمام مردم منطقه ارتباط دارد! سعی نکنید خود را کنار بکشید! درویشان قربانی یک توطئه بزرگ شده اند که بدان اشاره شد!

خود را بخواب نزنیم و فریب مشتی خود فروخته که می خواهند تصوف را خانوادگی و متحجر نشان دهند، نخوریم!

دکتر نورعلی تابنده بیش از ٧٠ سال در راه رسیدن آزادی مردمان این سرزمین کوشش کرده اند و تمام مردم برایشان اهمیت دارد.

این جماعت متحجر می خواهند شخصیتِ ایشان را در نزد جامعه تخریب کنند که اتحادی، میان درویشان و مردم آزادیخواه ایران صورت نگیرد!

بقلم : داوودمهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.