غارت لوازم شخصی درویشان زندانی بعد از حمله‌ی گارد زندان فشافویه

۹۷۲

پس از حمله‌ی گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن تیپ ۳ زندان تهران بزرگ (فشافویه) و تخلیه آن تیپ از درویشان زندانی خبر رسیده است که لوازم شخصی این درویشان در غیاب آنان غارت شده است.

درویشان تیپ ۳ زندان فشافویه پس از آن‌که در حمله‌ی روز هفتم شهریور نیروهای گارد زندان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و با همان وضع به سلول‌های انفرادی و پس از آن به بندهای اشرار، متادون و سرقت منتقل شدند برای بازپس‌گیری لوازم شخصی‌شان به تیپ ۳ مراجعه کردند اما با به‌هم‌ریختگی بند و غارت وسایل شخصی‌شان مواجه شدند.

مسئولان زندان همچنان پاسخگوی درخواست درویشان زندانی برای بازپس‌گیری وسایل شخصی‌شان نیستند.

پیشتر نیز در هنگام دستگیری درویشان زندانی در سحرگاه یکم اسفند ۱۳۹۶ تلفن‌های همراه و مدارک و اموال شخصی همراهشان توسط ضابطان قضایی ضبط شد و اکنون بعد از گذشت ۷ ماه از بازداشت خشونت‌آمیز آنان در حادثه‌ی گلستان هفتم خانواده‌هایشان موفق به بازپس‌گیری این وسایل نشده‌اند.