گلرخ ایرایی و آرش صادقی ممنوع الملاقات میباشند

۷۷۲

هشت ماه است که گلرخ ایرایی و آرش صادقی ممنوع الملاقات میباشند و از یک بهمن ۹۶ تا ۱۵ شهریور ۹۷تنها اجازه یک ملاقات را داشته اند.

گلرخ ایرایی و آرش صادقی از یک بهمن ۹۶ تا ۱۵ شهریور ۹۷تنها اجازه یک ملاقات را داشته اند.

با پیگیری این دو زندانی مشخص شده دلیل ممنوع الملاقاتی انها ممانعت دادیار زندانیان سیاسی (رستمی) و رییس زندان رجایی شهر (غلامرضا ضیایی)میباشد.

در روزهای اخیر و به علت شرایط بیماری آرش صادقی، رستمی دادیار زندانیان سیاسی دستور ملاقات این زوج را صادر کرده ولی غلامرضا ضیایی از اعزام این زندانی خودداری به عمل آورده است. و این در شرایطی است که این دو زندانی در طول تمام این هشت ماه تنها اجازه یک ملاقات را داشته اند.

ضیایی در توجیه این ممنوع الملاقاتی عنوان کرده هر اتفاقی اعم از اعتراض،تحصن و…در بند سیاسی رجایی شهر اتفاق میافتد یک سر آن به آرش صادقی مربوط میباشد و به نظر میرسد این شخص از انتقالش به رجایی شهر درس نگرفته است و تا رفتارش را اصلاح نکند اجازه ملاقات از سمت زندان صادر نخواهد شد.