وخامت حال مجتبی بیرانوند درویش زندانی در فشافویه

۷۳۷

مجتبی بیرانوند که به همراه تعدادی دیگر از درویشان زندانی در زندان تهران_بزرگ (فشافویه) دست به اعتصاب غذا زده بود در اثر افت شدید فشار به درمانگاه زندان منتقل شد.

آقای بیرانوند به دلیل پافشاری بر خواسته‌هایی که از اعتصاب غذای خود عنوان کرده از پذیرفتن سرم و اعزام به بیمارستان امتناع کرده است.

این درویش گنابادی پیش‌تر در اعتراض به دادگاه‌های فرمایشی و احکام ازپیش نوشته‌شده برای درویشان گنابادی حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشده و به‌صورت غیابی از طرف دادگاه انقلاب به ۷ سال حبس و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان محکوم شده بود.

این درویش گنابادی به همراه ۱۶ درویش دیگر در پی حمله‌ی روز هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی عنوان کرده بود تا رفع حصر از دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی، آزادی زنان درویش از زندان قرچک و تجمیع درویشان گنابادی در یک بند از زندان فشافویه دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید.