محکومیت دویست درویش گنابادی به بیش از هزار سال زندان

۱,۲۴۱

نزدیک به ۱۰۵۰ سال زندان به ۲۱۰ درویش گنابادی آن هم تنها در دو شعبه ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب نشان از برخورد سیستماتیک دستگاه قضایی با دراویش گنابادی دارد.

پس از وقایع #گلستان_هفتم و همچنین اعدام محمد ثلاث و جان باختن محمد راجی زیر شکنجه مأموران حکومت جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی در مورد احکام سنگین و طولانی‌مدت دراویش گنابادی زندانی دور از ذهن نبود اما کمتر تصور می‌شد که دادگاه انقلاب احکامی سنگین تا ۲۶ سال زندان صادر کند!

نبود وکیل و همچنین عدم روند قانونی محاکمه متهمان به همراه شکنجه‌های شدید جسمی و روحی و همچنین نگهداری طولانی مدت متهمان در سلول‌های انفرادی بدون توجه به وضعیت جسمی آنان که نیاز به درمان داشتند، از جمله مواردی است که انتقاد بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری را ایجاد کرده است.

تکرار برخورد قهرآمیز و شدید دستگاه قضایی و امنیتی با درویشان گنابادی پس از وقایع یکم اسفند ۱۳۹۶ و بازداشت دست‌کم ۶۰۰ تن از دراویش، نشان از پروژه‌های دگراندیش‌ستیز حکومت جمهوری اسلامی دارد که حال دراویش زندانی در همین پروژه، با حکم بیش از هزار سال زندان برای ۲۱۰ نفر روبرو شده‌اند.

علاوه بر احکام قضایی سنگین برای این تعداد از درویشان گنابادی که در میان آنان فعالان رسانه و مدافعان حقوق درویشان نیز حضور دارند، تمام مجالس و اماکن عبادی آنان در سراسر کشور به حالت تعطیل درآمده است.

دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی نیز پس از تاریخ یکم اسفند ۱۳۹۶ تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برد.

مقامات امنیتی و قضایی و همچنین وزارت خارجه جمهوری اسلامی بارها عنوان کرده‌اند که کسی به جرم درویشی مورد بازخواست و کیفر قضایی قرار نمی‌گیرد! حال آن که در کیفرخواست قضایی از آنها به‌عنوان اعضای فرقه ضدنظام درویشی یاد شده است.⁠

منبع :  شبکه رسانه ای بیان