کمپین ندای «اتّحاد و همدلی با دراویش»

۱,۷۹۷

لسان الغیب حافظ شیرازی :

در میخانه بسته اند کنون

افتتح یا مفتح الابواب

امروز راه ها بسته و درها قفل شده.

مدتهاست که فضای سنگین اختناق را حاکم کرده اند.

درویشهای زیادی هستند که دور از خانه و خانواده در سلولهای زندان با بدترین وضعیت به سر میبرند.

برای چهارصد نفر از مرد و زن درویش مجموعا احکام دوهزار سال زندان صادر کرده اند و از کسی صدایی در نمی آید…

عده ای از درویشها دست به اعتصاب غذا تا پای مرگ زده اند، اما انعکاسی در جامعه ندارد.

دراویش با بدترین وضعیتی مورد ضرب و شتم ماموران زندان و زندانبانان بیرحم و بی مروت در زندان فشافویه قرار گرفته اند، ولی مردم نسبت به آن عکس العملی نشان نداده اند.

حتی درویشها را از شنیدن سخنرانیهای روزانه “مراد و مقتدای” خود ممنوع و محروم کرده اند، ولی باز هم در این جو عجیب بیم و امید واکنشی از جایی به چشم نمیخورد.

زندانبانان برآن سرند که با ایجاد جو ارعاب، همه را به انجماد و یخ زدگی دچار کنند.

اما نقطه قوت عالم درویشی، اینجاست که درویشی کار دل است.

درویشی همان دلباختن به جلوه دلدار است و بس.

هرچیز دیگری ثانوی است.

درویش عاشق است و پیر و مرادش، محبوب او میباشد.

این رابطه نیازی به چهارچوب خاص و واسطه و سلسله مراتب ندارد.

این رابطه ،جوهر و اُسّ و اساس درویشی است.

درویش در دل با یاد محبوب خودش سرگرم است.

مثل باباطاهر در کوه و صحرا، با زبانش هم با محبوبش در دل میکند…

هر درویشی میخواهد با لیلی خودش، مجنون وار راز و نیاز کند.

مثل”شبان” در کتاب مثنوی به “دلدار محبوب” خودش بگوید:

تو کجایی؟ تا شوم من چاکرت

چارقت دوزم، زنم شانه سرت

دستکت بوسم، بمالم پایکت

وقت خواب آید، برویم جایکت

ای فدای تو همه بزهای من

ای به یادت هی هی و هیهای من

بیان غم و اندوه و و تشریح شرح مشتاقی اگر با صدای بلند صورت گیرد و رسانه ای شود، در گوش جامعه طنین مییابد و وجدانها را بیدار میکند و افکار عمومی را تکان میدهد و سقف این  فضای منجمد و ساکت را میشکند.

“اینفو صوفی” و “شبکه جهانی دُرّ تی وی” تمام پتانسیل خود در فضای مجازی را در اختیار همه دلشدگان قرار میدهند تا با دلدار خود از سر صدق و صفا درددل کنند و حال درونی خودشان را بیان نمایند.

به قول مولانا در مثنوی :

هیچ آدابی و ترتیبی مجو

هرچه میخواهد دل تنگت بگو

همراهانی که مایلند حمایت خود را از جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – پیر و مراد و مرشد درویشان گنابادی – برای شکست محدودیت ها بر ایشان و درویشان زندانی و خانواده هایشان ابراز دارند می توانند ، بهر نحوی که مایلند ، نوشته ، ویدئو ، عکس ، امضاء (فایل صوتی – تصویری یا نوشتاری) اعلان همدلی و حمایت خود را به آدرس زیر ارسال نمایند :

برای تماس با “شبکه جهانی دُرّ تی وی” بر روی تلگرام : 

@Alodorrtv  

برای تماس با پایگاه خبری درویشان در جهان “اینفوصوفی” بر روی تلگرام : 

@contactinfosufi

مجموعه این حمایتها بر روی شبکه های “دُرّ تی وی” و  “اینفوصوفی” منتشر و به اطلاع عموم خواهد رسید.