بازنشر مصاحبه زنده یاد عباس امیر انتظام با شبکه جهانی «در تی وی»، ۱۷روز پس از سرکوب دراویش

۸۰۱

شادروان مهندس عباس امیر انتظام عضو جبهه ملی ایران، معاون نخست وزیر و سخن‌گوی دولت مهدی بازرگان و همچنین نخستین و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب در مصاحبه ای اختصاصی که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ با شبکه جهانی «در تی وی» داشت، سرکوب عریان و گسترده دراویش گنابادی و حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده قطب این سلسله درویشی را به شدت محکوم کرد و گفت؛ دراویش جزء بی آزارترین اقشار مردم این جامعه هستند و من به شدت در مورد سرنوشت آنها نگرانم.

مرحوم مهندس امیر انتظام در بخش دیگری از این مصاحبه افزود؛ شجاعت اخلاقی دکتر نورعلی تابنده فراموش نشدنی است، وقتی من در اوایل انقلاب به صورت ظالمانه با تهمتهایی نارورا محاکمه می شدم و هیچ وکیلی جرات قبول وکالت بنده را نداشت، این دکتر تابنده بود که داوطلبانه وکالت و دفاع از بنده را بر عهده گرفت، هر چند مسئولان وقت با این امر مخالفت کردند، و در شرایط بوجود آمده کنونی من به شدت برای دکتر تابنده نگرانم به خصوص که امکان دسترسی و گرفتن هرگونه خبری در ارتباط با ایشان امکان پذیر نیست.

زنده یاد مهندس امیر انتظام در پایان از مسئولان حکومت ایران درخواست کرد که به اعمال خشونت نسبت به دراویش گنابادی و دیگر هموطنان خاتمه داده و هر چه زودتر به حصر خانگی و اعمال محدودیتها برای دکتر نوعلی تابنده پایان دهند.