سوال سوم : مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس؛ بقلم امجد

۹۴۶

 مشکلی دارم ز «دانشمند مجلس» بازپرس

سوال سوم

اگر این دستخط مبارک حضرت آقا دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه هست!

پس این دستخط ها که به عنوان دستخط حضرت آقا به خورد فقرا دادند مال چه کسانی هست؟

بگذار بگویند و از ان بدتر هم بگویند, “من فقط خودت را میخواهم وسلام”.

 

بیشتر بخوانیم :

مشکلی دارم ز “دانشمند مجلس” بازپرس؛ بقلم امجـــد

یا مولا, یاد آن روزها بخیر که وقتی میگفتیم فقط “خودت را میخواهیم” برامون کف میزدند و اشک خالصانه میریختند, ولی امروز اگر بگم “فقط خودت را میخواهم” اسم و عکس مان را بلند میکنند و جار میزنند “مولا فروش”. ولی بگذار بگویند و از ان بدتر هم بگویند, “من فقط خودت را میخواهم والسلام”.

کلب استان مولا محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.