دفاع وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از زندانیان ایران

۷۱۱

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در شبکه های مجازی در دفاع از زندانیان ایران آورده است :

حکومت ایران اکنون تعداد تخمینی ۸۰۰ ایرانی را که حقوق جهانی بشر را ترویج داده اند، در حبس نگاه داشته است.

در روزهای آتی ما داستانهای برخی از این #زندانیان_ایران را، که جز تلاش برای حفاظت از حقوق و آزادیهای هموطنانشان نکرده اند، بازگو می کنیم.

ما از رژیم ایران می خواهیم همه کسانی را که ناعادلانه بازداشت و زندانی کرده است آزاد کند و به حقوق بشر مردمش احترام بگذارد، و از جامعه جهانی می خواهیم تا رژیم ایران را به خاطر نقض ادامه دار حقوق بشر مردمش مسوول نگاه دارد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا – فارسی