دکتر حسن نایب هاشم از وضعیت درویشان زندانی و حصر قطب درویشان گنابادی می گوید

۱,۱۱۰

دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر که هم اکنون برای شرکت در ۳۹مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به سر می برد، در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی»، با ارائه گزارشی از ۴ روز اول ۳۹مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیوستن خود به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران و وضعیت این زندانیان، وضعیت دراویش زندانی و بازداشت دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی، شرایط انفجاری جامعه ایران را مورد بررسی قرار داد.