جناب آقای محمداسماعیل صلاحی : «آقای جذبی به جای فرافکنی بهتر است جواب نامه بنده را بدهند»

۹۹۱

هو
١٢١

بعرض برادران ایمانی میرساند؛
دیده شده که آقای جذبی جریانی را پس از اینکه نامه بنده در ارتباط کپی رایت منتشر شد و کانال اینفو صوفی آن را منتشر کرد، راه انداخته و اشخاص شناخته شده و معلوم الحالی را به نامه نگاری به برادر مکرم و ماذون دانشمند جناب دکتر آزمایش واداشته است تا با نوعی جنگ روانی اذهان را از نامه مخلص منحرف سازد، در حالی که دکتر آزمایش بارها اعلام کرده اند که تنها رسانه ایشان صفحه فیسبوکشان است و ارتباطی با این کانالها ندارند.

و آقای جذبی به جای فرافکنی بهتر است که جواب نامه بنده را بدهند و از خانواده دبیران به علت انتشار مطالب زنده یاد غلامرضادبیران به نام خود بدون اجازه عذر خواهی کنند و در آن صورت کانال اینفو صوفی نیز عذرخواهی ایشان از خانواده مرحوم دبیران را منتشر خواهد کرد.

بنده کمترین ؛ محمداسمعیل صلاحی