دکتر ظفرعلی مقیمی: تا زمانی که مشخص نشود چرا محمد تابنده مانع آزادی دراویش زندانی می شود، به اعتصاب غذای خشک خود ادامه خواهم داد

۱,۱۳۱

دکتر ظفر علی مقیمی درویش زندانی که در پی وعده مسئولین زندان مبنی بر تجمیع درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ و آزادی زنان درویش محبوس در زندان قرچک پس از ۱۵۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده بود بعد از آن که متوجه فریبکاری و وعده های دروغین شد، بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد.

دکتر مقیمی گفته بود در صورتی که مسئولان قضایی به وعده‌های خود عمل نکنند دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و امروز مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک خود به سر می برد.

دکتر ظفر علی مقیمی روز گذشته مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ در سومین روز از اعتصاب غذای خشک خود در پیامی از زندان فشافویه در یک فایل صوتی اعلام کرد که مسبب اصلی شرایط بوجود آمده در زندان برای دراویش زندانی حاج محمد تابنده « یکی از نمایندگان منصوب شده برای دراویش و برادرزاده دکتر نورعلی تابنده» است و این حاج محمد تابنده می باشد که مانع آزادی دراویش زندانی شده است.

دکتر مقیمی در بخش دیگری از این فایل صوتی گفت مسئولین فقط وعده و وعید دروغین می دهند، و با همین وعده های کاذب یک بار اعتصاب مرا شکستند ولی وقتی متوجه شدم که وعده ها دروغ است اعتصاب خود را از سر گرفتم و هم اکنون هم سه روز است که در اعتصاب غذای خشک هستم و در این جا اعلام می کنم که مسئولیت آن بر عهده آقای رستمی «یکی از مقامات قضایی» و البته مسئولیت واقعی آن با حاج محمد تابنده است، این حاج محمد تابنده است که مانع آزادی دراویش از زندان میشود، نمی دانم مشغول چه معامله ای است و هدفش از این کارها چه می باشد، و کاری هم از مسئولان امنیتی ساخته نیست چرا که حاج محمد تابنده « یکی از نمایندگان منصوب شده برای دراویش» است که جلوی آزادی بچه ها را گرفته است.

آقای مقیمی افزود که اگر می خواهیم کاری برای دراویش زندانی انجام دهیم و آنها آزاد شوند باید مسئله حاج محمد تابنده حل شود و بنده هم تا روزی که این مسئله مشخص نشود به اعتصاب غذای خشک خود ادامه خواهم داد، باید مشخص شود که چرا حاج محمد تابنده جلوی آزادی بچه های ما را گرفته است.

دکتر ظفرعلی مقیمی درویش زندانی در سومین روز اعتصاب غذای خشک از زندان فشافویه: حاج محمدتابنده مسئول وضعیت فعلی دراویش در زندان است ومانع آزادی آن‌ها می‌شود.مشخص نیست چه معامله ای کرده اند!