محمداسماعیل صلاحی: مادامی که مخلص نتوانم آزادانه حضرت مولی علیه السلام را زیارت کنم ایشان محصور تلقی شده

۷۸۸

هو

۱۲۱

برادران عزیز فقرای نعمه اللهی گنابادی؛

در پاسخ به بیانیه اخیر آقایان خمسه مورخه ۲۴ شهریور ۱٣۹۷ دقائقی پیش با برادر عزیز جناب حاج محمدآقا تابنده سلمه الله تماس تلفنی داشتم و به ایشان اعلام نمودم که ایشان باآقایان جذبی و کاشانی و نهادهای امنیتی اعلام نمایند که مادامی که مخلص نتوانم آزادانه حضرت مولی علیه السلام را زیارت کنم ایشان محصور تلقی شده و سکوت در مقابل ظلم آشکار به قطب عظیم  الشأن سلسله نعمه اللهی گنابادی و دراویش محبوس خلاف مرام درویشی و در حکم عدم پاسخ به ندای من انصاری الی الله حسین زمان و پیوستن به صف کوفیان است؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ – محمداسماعیل صلاحی