ناگفته های مرجان مهاجر همسر دکترظفرعلی مقیمی یکی از درویشان دربند

۱,۲۲۵

بخش نخست از یک مجموعه سه قسمتی – خانم مرجان مهاجر همسر دکترظفرعلی مقیمی یکی از درویشان زندانی در زندان تهران بزرگ با انتشار سه فایل صوتی – تصویری توضیحاتی را در مورد آنچه در این سالها بر ایشان گذشته است را برای تنویر افکار عمومی بیان می کنند.

خانم مهاجر و همسرشان دکتر مقیمی از پیروان طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی هستند که سالهاست بدلیل اعتماد به مکتب فقر و درویشی متحمل سختی شده و دکتر مقیمی در پی حوادث تلخ گلستان هفتم در ٣۰ بهمن ماه ۱٣۹۶ بازداشت و سپس به زندان فشافویه منتقل می شوند.

دکتر مقیمی پس از ۱۵۷ اعتصاب غذای تر برای رفع محدودیتها بر پیروان طریقت گنابادی با وعده و وعید مسئولان زندان اعتصاب غذای خود را شکست اما هنگامی که متوجه فریب مأموران زندان و مسئولان قضایی شد بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد.

اکنون دکترظفرعلی مقیمی در چهارمین روز از اعتصاب غذای خشک بسر می برند. خانم مهاجر در این مجموعه صوتی – تصویری از آنچه در این سالها بر ایشان و همسرشان رفته است می گویند :