بازنشر؛ پایان «شرایط فعلی» و شکست حصر دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۱,۹۹۲

روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب درویشان سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی پس از ۲۱۳ روز بازداشت خانگی در یک سخنرانی عمومی بمناسبت تاسوعای حسینی در حسینیه حائری در تهران از پایان «حصر» خود خبر دادند و ضمن اظهاراتی آقایان خمسه را از امور محوله معزول داشتند.

فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه سلمه‌الله  :

البته همه فقرا و همه مسلمین در شرایط ایمانی چنین است که به همفکرانشان همیشه کمک کنند ما در اینجا اضافه بر این دستور عمومی ، دستور خاص دیگری هم باید می داشتیم و آن این است که پنج نفر از فقرای قدیمی ما که همه می شناسید اینها را خواهش کردیم دستور دادیم ، که بعنوان جمع مسئول خدمات مشغول کار باشند و این آقایان هم با جدیّت تمام و ایمانی که داشتند به همه کمک کردند؛ البته در هر کمکی در بین فقرا هم دیدیم که یکی از دیگری گله مند است، شکایت می کند ، اینها اینها شکایتهای جزئی است که پدر از پسر ، پدر از فرزند و هر شخص از برادر ممکن است داشته باشد.

رو هم رفته از آقایون خیلی متشکر و ممنون و ممنون هستیم و انشاالله خداوند اجرشان بده.

منتها چون این وظایف اضافه بر وظایف عمومیِ فقری به این پنج نفر که داده شده بود، اکنون که این حسینیه بازه و آمدیم برای چی.. آن اصل تمامه ، آقایان فعالیتشان ، کمکرسانی شان به برادران مثل سابق مثل دستورات عمومی انجام خواهند داد. ما هم همه باید از آنها متشکر باشیم و این تشکر را من از طرف همه مان به آن چند نفر که خودشان باز هم مجموعه بودند گفتم. ولی ما آقایونه ، ما فقرا نباید از آنها انتظار فوق العاده داشته باشیم. ولی بهر جهت تا امروز خداوند با لطف خودش و با کمک های این آقایون دوران گردش کرد و امروز ما اینجا چیزیم… خیلی متأسفم که نتونستم زودتر بیام. برای اینکه خوب کسالتی که دارم ، دردگردن و خیلی چیزای دیگه اینها ، همه آقایون هم همه فقرا هم توجه کنید که گذشته از آن دستور کلی وقتی یک وضعیت خاصی پیدا بشه، و در آنی که نظم مملکت را بتونند اداره کنند یک تحمیلاتی بر همه منجمله بر ما شده بود ولی این تحمیلات ، اینها به حداقل بوده.

و الحمدالله نظم و آرامشی را که فقرا ایجاد کردند نمونه است برای همه.

انشالله خداوند به همه تان اجر بدهد من خودم هم جرأت می کنم خودم را هم جزء این جمع حساب کنم و بگم خدایا به همه جمع ما بزرگی و صحت. صحبت خیلی زیاد دارم ولی همانطور که ملاحظه می کنید نمی تونم ، نمی تونم بگم… برای اینکه ضعف مزاجی دارم.

… ولی آگاه شدیم که در این مدت شش ماه، هفت ماهی که شما را ندیده بودم از لحاظ زندگی و مرگ و زندگی منظم و ایرادی نداشتم ولی ناراحتی… مابقی قصه ها را انشالله بعد از …، در زمان دیگری خواهیم گفت. این سخن بگذار تا وقت دگر. انشالله.

مراسم تاسوعای حسینی ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ه.ش. – نهم محرم ۱۴۴۰ ه.ق. حسینیه مرحوم حائری در تهران