نشست بزرگ وزارتخارجه آمریکا پیرامون فقدان آزادی ادیان در ایران و نقض حقوق شهروندی پیروان تنوعهای اعتقادی

۹۷۵

نشست بزرگ وزارت خارجه آمریکا پیرامون فقدان آزادی ادیان در ایران و نقض حقوق شهروندی پیروان مکاتب اعتقادی متنوع در ایران!

روز پنجشنبه بیست و نهم شهریورماه سال جاری نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر – آقای دکتر حمید قره گوزلو- به دعوت وزارتخارجه ایالات متحده آمریکا در محل “دپارتمان آف استیت” حضور یافته و در گفتگوهای مستقیم و مبسوط با “سفیر گراندبک” شرکت جست.

در این دیدار و گفتگو سرکوب تنوعهای دینی و تضییع سیستماتیک و برنامه ریزی شده پیروان ادیان و مکاتب اعتقادی گوناگون در ایران توسط نهادهای امنیتی داخل حاکمیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در نشست بزرگ که از ساعت دو بعداز ظهر تا چهاربعدازظهر به وقت آمریکا تشکیل شده بود نمایندگانی از سازمان دیده بان حقوق بشر، نوکیشان مسیحی، بهائیان، یهودیان و پیروان سایر ادیان و مکاتب اعتقادی ایران حضور داشتند.

پس از خاتمه نشست بزرگ و وسیع، میتینگ اختصاصی مکملی راجع به سرکوب مستمر حقوق دراویش گنابادی در طول سی و نه سال در زیر سیطره نظام ولایت فقیه برگزار شد.

در این نشست یکی از تحلیلگران آمریکا به عنوان متخصص اظهار داشت که دراویش از هر سلسله و طریقه که باشند مردمانی صلحجو و باصفا هستند ولی متاسفانه نهادهای امنیتی نسبت به این مردمان آرام و برکنار از هیاهو و جنجال با دیده ظن و گمان می نگرند و به عنوان یک معضل بالقوه امنیتی به آنان نگاه کرده و دائما انها را در مضیقه و فشار و سرکوب به بهانه های مختلف قرار میدهند و اخیرا پس از غائله بسیار مرموزی که در قلب تهران به راه افتاد عده زیادی از دارویش را از آزادی محروم ساخته و برای تعدادی از آنان بیش از قریب به دوهزارسال حکم حبس و سایر احکام سنگین و نامتناسب توسط دستگاه جبار قضایی صادر کرده اند. همچنین تعدادی از دراویش در بازداشتگاه و زندانها زیر شکنجه جان باخته و حتی اخیرا مشاهده میشود که نظام قضایی در ایران دست به اعدام دراویش با تکیه به اتهام های اثبات نشده و محاکمات غیرقانونی میزند.

در این نشست همچنین از حصر غیرقانونی و طولانی مدت جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعشاه شدیدا ابراز نگرانی و تاسف شد .

لازم به یادآوری است که پیش از این نیز وزارت خارجه آمریکا از زبان سخنگوی خود مکررا نقض حقوق شهروندی دراویش گنابادی را مورد اشاره قرار داده و آقای مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا تضییق نسبت به قطب دراویش سلسله گنابادی جناب آقای دکترنورعلی تانبده (مجذوبعلیشاه) را مورد تقبیح شدید قرار داده بود.