محمداسماعیل صلاحی خطاب به مسئول کانال مزار بیدخت : «اعلامیه کذایی با امضا خادمین از لحاظ فقری و حقوقی فاقد هرگونه ارزشی است»

۱,۷۸۹

حضرت آقا در مراسم تاسوعای حسینی در حسینیه حائری بتاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ه.ش. :

اکنون که این حسینیه – حسینیه حائری دو راه مهندس – بازه …

متن منتشرشده بر روی صفحه اینستاگرام شخصی جناب آقای محمداسماعیل صلاحی در اعتراض به سوءاستفاده از پایگاه خبری سلسله «مزار بیدخت» جهت انتشار اطلاعیه های مجهول الهویه و شائبه دخالت مجدد آقایان خمسه در امور فقری جامعه درویشی و تلاش برای به انحراف کشاندن فقرا در حالیکه مولای معظم حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ، خود قادر به بیان منویات حضرتشان هستند.

متن این نامه به مسئول کانال تلگرامی مزار بیدخت به شرح زیر است :

هو
١٢١

مسوول محترم کانال مزاربیدخت

دیشب نامه ای از جنابعالی مع الواسطه بدستم رسید که در آن ضمن تایید تقطیع سخنان حضرت آقا از پرسش در علت آن فقرا رامنع فرموده اید.

متعاقب با این نامه بیانیه ای به امضا مجعول و مجهول خادمین افتخاری حسینیه مرحوم حایری در کانال مزار بیدخت منتشر نمودید که حاکی از تعطیلی دوباره مجالس بود.

از آنجا که وظیفه جنابعالی حفظ امانت در انتشار نظرات و سخنان حضرت آقاست لازم است تذکرا عرض شود که :

اولا تقطیع سخنان حضرت مولا خیانتی آشکار به معظم له و فقراست.

ثانیا انتشار بیانیه کذایی با امضاخادمین حسینیه مرحوم حایری در رسانه حضرت آقا سو استفاده آشکار از این رسانه میباشد.

ثالثا از آنجا که آقایان نمایندگان معزول درصددند که به هر بهانه ای مجددا در امورفقری دخالت نمایند و به نظر میرسد انتشار بیانیه کذایی به طراحی آنها بوده جنابعالی نباید با آنها همراهی نمایید و آنها نیز مؤکدا لازم است از دخالت در امور فقری خودداری ورزند.

اگر مجالس تعطیل باشد بهتر از آنست که آنها دخالت نمایند، زیرا آقای مهندس جذبی در تماس تلفنی عصر هشتم محرم با فقیر صریحا اعلام داشتندکه هدف ایشان ازبین بردن سلسله است.

رابعا ؛ از آنجا که تولیت حسینیه حائری با قطب عظیم الشأن سلسله میباشد و برگزاری یا تعطیلی مجالس تنها در حیطه صلاحیت معظم له است اعلامیه کذایی که با امضا خادمین انتشاریافته از لحاظ فقری و نیز حقوقی فاقد هرگونه ارزشی میباشد.

خامسا ؛ سلسله عرفانی گنابادی که از انبیا و اولیا به مارسیده ارث پدری هیچکس نمیباشد، وراثت معنوی برعکس وراثت مادی به موت وارث محقق میشود نه مورث و آن مرگ اختیاری است که گاهی در ایران و گاهی در عربستان و گاه در بربرستان و زمانی در هندوستان در بزرگی جلوه نموده وخواهدنمود.

والسلام -١٣٩٧/٧/١ – محمداسمعیل صلاحی